Kulturprisen i Hemnes Kommune

Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.

kommunevåpen-mono-sideskiller.png

VEDTEKTER FOR HEMNES KOMMUNES KULTURPRIS

Bakgrunn:
Retningslinjene for Kulturprisen har vært gjeldende siden 1981, og ble sist revidert av Oppvekst og Kulturutvalget (OKU) i 2008. Kommunestyret i Hemnes vedtok i KST-sak 72/21 den 16.12.2021 følgende reviderte vedtekter for Hemnes kommunes kulturpris, og disse gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 

1. Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer, lag eller foreninger som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet.
Den skal ledsages av et kunstverk med en plakett påført inskripsjonen «Hemnes kommunes kulturpris 20xx tildeles...», som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis oppvekst, familie og kulturutvalget skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.

5. Oppvekst, familie og kulturutvalget vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.

6. Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av oppvekst, familie og kulturutvalget

7. Forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre, etter utlysning på kommunens hjemmeside og i lokalavis(er) innen utgangen av februar, med minst tre ukers frist for forslag på kandidater.

8. Oppvekst, familie og kulturutvalgets avgjørelse om utdeling av prisen skal tas senest i.l.a. mai i gjeldende år, og prisen skal utdeles innen årets utgang. Oppvekst, familie og kulturutvalget avgjør når prisen skal deles ut og rammene rundt arrangementet.

9. Midler som settes av i budsjettet skal dekke tildelt pengebeløp, kunstverk, annonsering og eventuelle kostnader ved prisutdelingsarrangement.

 

kommunevåpen-mono-sideskiller.png