Prisen har følgende retningslinjer:

  • Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.
  • Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.