Kulturprisvinner 2022

«Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer, lag eller foreninger som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.
Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.»

Juryen har bestått av: Tone Bente Båtstrand Husnes, utvalgsleder helse- oppvekst og kultur, Jon Bjarne Ervik, utvalgsmedlem og Markus Øhren Johannessen, varamedlem.

Juryen har vurdert innkomne nominasjoner, og konkludert enstemmig. Årets kulturprisvinner oppfyller alle kriterier for å være en kulturbærer i Hemnes kommune. Det legges særlig vekt på formidling av lokal industrihistorie og båtbyggertradisjoner.

Årets kulturprisvinner:  Steinar Jørgensen!

 

Byggeskikkprisvinner 2022

«Byggeskikkprisen er en hederspris for bebyggelse, samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.»

Juryen har bestått av: Kristin Hatten, Andreas Alvarez, (medlemmer av HOKU helse- oppvekst og kulturutvalget.) og Hilde Karen Skreslett ( medlem i teknisk miljøutvalg)


Juryens begrunnelse:

Det er gjort et omfattende arbeid for å få både bygg og uteområde til å fremstå som det er i dag. Komiteen tilslutter seg til det som forslagsstiller har beskrevet i sitt innspill.

- Falleferdige bygninger er restaurert til pene og funksjonelle hus
- Uteområde fremstår som pent og innbydende, og er tilgjengelig for alle
- Et fint helhetsinntrykk av området

Prosjektet oppfyller også alle kriteriene som er lagt til grunn for tildeling av prisen.

Årets byggeskikkprisvinner: Thomas Sundebäck!