Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samarbeidsutvalget

Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lov om barnehager fastslår at det skal være et samarbeidsutvalg i hver barnehage.

Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal. Samarbeidsutvalget skal melde fra til kommunen dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Sammensetning av utvalget:

I en-avdelingsbarnehager består samarbeidsutvalget av 3 medlemmer + styrer som har møte-, tale-, og forslagsrett. I to-avdelingsbarnehager er det 6 medlemmer.

  • Hemnes kommune (oppvekst- og kulturutvalget) velger: 1 (2). Velges for 4 år.
  • Foreldrerådet (alle foreldrene i barnehagen) velger: 1 (2). Velges for ett år om gangen.
  • De ansatte velger: 1 (2). Velges for ett år om gangen.

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Publisert