Barnehageplass i Hemnes kommune

Det holdes 2 hovedopptak i året.

1.hovedopptak – Søknadsfrist er 1. mars   - Oppstart f.o.m. 15.08.

2.hovedopptak – Søknadsfrist er 1. oktober – Oppstart f.o.m. 01.01.

Ved søknad til hovedopptak: Dersom barnet fyller 1 år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir 1 år .

Et barnehageår regnes fra 15.08 et år til 14.08 neste år.

Dersom det ønskes endring av oppholdstid eller overflytting til annen barnehage er fristen for dette 1. mars og 1. oktober

Ved 2. hovedopptak: Alle barn tildeles plass fra 01.01. Dvs. at dersom barnet ikke fyller et år før f.eks.01.03 og ikke velger å benytte plassen før. 01.03, så må plassen likevel betales fra og med tildelt dato som er 01.01.

Klage

Eventuell klage over vedtak om opptak sendes kommunedirektøren senest 3 uker etter vedtaket er gjort kjent for søker.