Hva koster tjenesten?

Priser pr. 01.01.23

Opphold 5 dager pr. uke

kr. 3 000,-

 

Opphold 4 dager pr. uke

kr. 2 400,-

 

Opphold 3 dager pr.uke

kr. 1 800,-

 

Opphold 2 dager pr.uke

kr. 1 200,-

 

Opphold ekstradag (dersom barnehagen har kapasitet)

 

kr. 260,-

(ingen søskenmoderasjon)

Søskenmoderasjon

50 %

75 %

fra 2. barn og

fra 3. barn

 

 

Fakturering

Foreldrebetalinga blir innkrevd forskuddsvis. Faktura sendes ut den 7. i hver måned med 14 dagers betalingsfrist.

Ved for sen henting

Ved for sen henting påregnes et beløp på kr 130,- ved hvert påbegynt kvarter.

Reduksjon i foreldrebetaling

Trekk i foreldrebetaling skjer bare ved sykdom hos barnet jfr. vedtektenes § 15, eller dersom uforutsette situasjoner oppstår slik at barnehagen må stenges for en periode. 

Barnehageåret

Det skal betales for 11 måneder pr. barnehageår; juli er betalingsfri måned.