Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samarbeid med andre instanser

Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leder/styrermøter:

Med jevnlig mellomrom møtes styrerne og enhetsleder til felles møter. Det tas opp pedagogiske og administrative saker. Styrerne deltar dessuten på felles ledermøter i kommunen - samt på ledelsesutvikling i regionen.

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Med foreldrenes samtykke, eller etter foreldrenes ønske, tar barnehagen kontakt med PPT i Rana. Psykolog, logoped eller spesialpedagog kan gi råd til foreldre og personalet i barnehagen.

 

Skolen:

Det kan variere noe fra sted til sted hvor nært samarbeidet er med skolen. Den fysiske avstanden kan bl.a. begrense noe. Samarbeidsområder kan f.eks. være:

Planlegging, opparbeidelse og bruk av felles uteområde

Utveksling av informasjon om det enkelte barn i forbindelse med skolestart

Bruk av gymsal/svømmebasseng

Planlegging og gjennomføring av felles prosjekt med utgangspunkt i bestemte tema, drama-

og/eller musikk

Besøke hverandre for å bli kjent

Ved behov fra SFO og kapasitet i barnehagen kan et samarbeid være aktuelt

 

I tillegg vektlegges samarbeidet om overgangen mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet rutiner for denne prosessen, som i detaljer gir føringer på hva som skal skje, når møter/aktiviteter skal skje, hvem som har ansvar osv. Denne prosessen er også en del av prosjektet “Leselyst i Hemnes.”

 

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Publisert