Om HBS

Hemnes Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Hemnes kommune, og har som formål å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål. Stiftelsen har et eget styre som oppnevnes av Hemnes kommune.
 
Boligene kan leies ut til funksjonshemmede, eldre, unge i etableringsfasen, flyktninger og andre boligsøkende. For omsorgsboliger er det særskilte tildelingsregler.
 
Til sammen har stiftelsen 110 enheter. Boligmassen er allsidig sammensatt av eneboliger, rekkehus og boliger med flere enheter. Stiftelsen har boliger på alle tettsteder i kommunen, men hovedtyngden av disse er lokalisert på Hemnesberget og i Korgen. 
 
Husleien fastsettes med grunnlag i stiftelsens drift- og finansieringskostnader og reguleres i henhold til kostnadsutviklingen. Boligstiftelsen har egen vaktmestertjeneste. Hemnes kommune er forretningsfører for boligstiftelsen.

Styre

Styre  pr. November 2018: 
 
Leder:                   Terje Ånonli

Styremedl:             Sissel R.Grøttebø
                              Rune Trettbakk
                              Vigdis W.Reinholdsen
                              Harald Mårnes

Varamedlem:        Otto Jonny Derås
                             Synnøve Ødegård
 
 

Vaktmester

Torbjørn Lien   tlf: 918 93 233  
 
 
Utenom åpningstid (kl. 15.00 – 08.00 , + helg ):
Brannalarm :   - ring 110 (- direkte brannstasjon på Mo )
Heisalarm:  - det går automatisk alarm til vakthavende i Hemnes kommune
- det kan evt. ringes til vaktmester 
Vannlekasjer: - ring til vaktmester

Forretningsfører

I Hemnes kommune er det opprettet et team, som har ansvar for forretningsføring/ den daglige driften, på vegne av stiftelsen. Dette teamet er tverrfaglig, og består av personer fra økonomiavdelingen og tekniske tjenester. Ansvarlig for teamet er Harald Mårnes, som også har rollen som sekretær i stiftelsens styre.
 
Kontaktinfo:  ( kl. 08.00 – 15.00 ):
 
Line Losvik utleie (kontrakt…) tlf. 75 19 71 29 / 941 76 801
Marit O. Andreassen  omsorgsboliger ( kontrakt..) tlf. 75 19 71 69 
Marita Tustervatn faktura, økonomi..  tlf. 75 19 71 12
Harald Mårnes  forretningsføreransvarlig tlf. 75 19 70 41
 
Adresse:  Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN ( post merkes Hemnes Boligstiftelse)