Det åpnes for sesongbooking i eget system fra 1 April, til søknadsfrist 30 Mai.
For å søke om sesongleie, må du først opprette bruker og konto (eller bli gitt tilgang til konto) på www.Bookup.no
I sesongbookingen kan flere leietakere legge inn ønsker på samme tid og bygg – her er det ikke først til mølla..
Endelig tildeling gjøres av boligkontoret først i Juni.
Sesongen er uke 34 – 23 (andre behov, kortere eller lengre – kommenteres i søknaden)
Sesong i bassengene er noe kortere.

https://www.bookup.no/RequestHours/Project/936
Brukerveiledning for sesongleie


Leie til konfirmasjon
Trekning av lokaler for konfirmasjon kommende år, gjøres først i Juni.
For å bli med i denne trekningen, må det søkes om innen 30. Mai.
Det skal søkes bare en gang pr. konfirmant.
Søknadsskjema for leie av lokaler til konfirmasjon finner du herPapirskjema for lokaliteter som ikke er tilgjengelig i online-løsningen:
Kantine Korgen omsorgssenter (KOM)
Kantine Hemnes omsorgssenter ( HOM)
Møterom : kommunestyresalen / valhall