Papirskjema for lokaliteter som ikke er tilgjengelig i online-løsningen:
Kantine Korgen omsorgssenter (KOM)
Kantine Hemnes omsorgssenter ( HOM)
Møterom : kommunestyresalen / valhall