Det åpnes for sesongbooking fra 1 Juni, og søknadsfrist er 30 August.

Sesongen er fra Uke 36 t.o.m. Uke 23  (andre behov, kortere eller lengre -  kommenteres i søknaden) 
For å søke om sesongleie, må du først opprette bruker og konto (eller bli gitt tilgang til konto) i BookUp.no

Flere leietakere kan legge inn ønsker om samme tid og bygg – her er ikke først til mølla…

Endelig fordeling og tildeling foretas av Hemnes kommune først i september.Papirskjema for lokaliteter som ikke er tilgjengelig i online-løsningen:
Kantine Korgen omsorgssenter (KOM)
Kantine Hemnes omsorgssenter ( HOM)
Møterom : kommunestyresalen / valhall