Hva er Startlån og boligtilskudd?

Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen, som igjen låner ut til privatpersoner som skal etablere seg i egen bolig.

Boligtilskudd bevilges av Husbanken, til viderefordeling av kommunen. Boligtilskudd er sterkt behovsprøvd.

Husbanken har gitt retningslinjer for kommunenes videre utlån og tilskuddsfordeling, og kommunen behandler søknader med utgangspunkt i disse.

 

Hvem kan få startlån og tilskudd?

Startlån er et finansieringstilbud for deg som har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og ikke får lån i vanlig bank.  Du må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene du har, når alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket.

Startlån kan gis til å etablere seg i ny eller brukt bolig, nødvendig utbedring av egen bolig, eller som refinansiering for å kunne bli boende i egen bolig.

Ved varig lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd.

Boligtilskudd er sterkt behovsprøvd, og kan gis til tilpasning av – og etablering i bolig. 

 

Hvor mye kan jeg låne?

Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Nedenfor er link til en kalkulator hvor du kan finne ut hvor mye du har råd til å låne, og hvordan låneopptak påvirker din økonomi.

https://husbanken.no/startlaan/hvor-mye/

 

For mer informasjon :

Du finner mer informasjon om startlån og boligtilskudd på https://husbanken.no/startlaan/ .

Du kan også henvende deg til boligkontoret i kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Hvor er boligkontoret ( startlån) i Hemnes kommune?

Besøks- og postadresse :        Sentrumsveien 1 – avdeling TEK

                                               8646 Korgen

Telefon :                                 75 19 71 29 / 75 19 70 00

 

Søk Startlån og tilskudd:

Søknadene behandles fortløpende, og forventet svartid på ferdigstilt søknad ( ingen manglende dokumentasjon)  er max 3-4 uker.

slik-søker-du.png

Regelverk og brosjyrer

 https://husbanken.no/brosjyrer/