HUSORDENSREGLER HEMNES BOLIGSTIFTELSE


1. Leietaker skal bidra til et godt og trygt bomiljø, følge gjeldende husordensregler og leiekontraktens bestemmelser.

2. Som leietaker skal du ta hensyn til dine naboer slik at din atferd ikke er til sjenanse for andre. Leietaker er også ansvarlig for sine gjesters atferd.

3. Det skal være stille mellom klokken 22.00 og 07.00. Reparasjon og vedlikehold i boligen som medfører støy, må ikke utføres på helge- og høytidsdager, eller mellom kl. 2200 og 0700 på hverdager.

4. Husdyr er som hovedregel tillatt, men antallet av hund og katt skal ikke overstige 2 stk. pr husstand. Leietaker har ansvar for at hund kun er på egen tomt.
Imidlertid kan huseier kreve at dyreholdet blir avviklet dersom dette er til sjenanse eller skade for dyret, naboer eller eiendommen. I bofellesskap er det ikke adgang til dyrehold uten skriftlig godkjenning fra huseier.

5. Gatedør skal være låst etter kl. 2200. Dører til kjeller og loft skal alltid være låst.

6. Det må ikke plasseres sykler, møbler eller andre gjenstander i trapper eller ganger. Dette kan være brannfarlig og kan være til hinder for rømningsveier eller renhold.

7. Ved fraflytting er det ikke tillatt å sette igjen innbo, biler eller lignende i hus, boder, garasje, gårdsrom eller annet sted på eiendommen.

8. Alle leietakere har ansvar for å rengjøre fellesareal som ganger og trapper m.m. og holde tomtearealet rundt huset ryddig.

9. Leietaker må følge kommunens gjeldende sorteringsliste for avfall.

10. Tepper og matter skal ikke ristes fra balkong eller vindu.

11. Det skal kun kastes toalettpapir i toalettet.

12. For å hindre fukt og fuktskader må leietaker sørge for at lufteventiler alltid er åpne. Der dette ikke fins, eller dette ikke er tilstrekkelig, må leietaker sørge for god utlufting gjennom vinduer.

13. Klager på bomiljøproblemer meldes skriftlig til Hemnes boligstiftelse v/Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Skjema finner du på https://www.hemnes.kommune.no/

Nummer til vaktmester : 918 93 233 / 902 55 240