Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen

Besøksadresse:
Sentrumsveien 1
8646 Korgen    
Tlf: 75 19 70 00 

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

slik-søker-du.png

Papirsøknader skal du sende til Hemnes Kommune,sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Merk konvolutten med Bostøtte.

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Klag på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.


Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte

 

 

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte!