På grunn av endringer i demografi og utvikling vil det i Hemnes være behov for tilpasninger. Kommunedirektøren har derfor laget et kunnskapsgrunnlag for å gjøre beslutninger enklere for politikere og utvalg. 

Kunnskapsgrunnlaget finnes som vedlegg nederst i denne artikkelen.