Barnehagens tanke er at barnehagen oppnår sine mål gjennom å jobbe med prosjekt som metode.

Barns medvirkning og pedagogisk dokumentasjon er grunnlaget for planlegging og utvikling av prosjektene.

Barna er den viktigste ressursen i prosjektene- deres interesse og engasjement vil vise veien og hvilken retning prosjektene tar.

 Hemnes barnehage er godkjent for 72 plasser og har 3 avdelinger fordelt på to hus.

 

Kontakt informasjon:

Styrer: Anja Bjørkan

Tlf: 751 97390/ 412 04061

Anja.Bjorkan@hemnes.kommune.no