Barnehagen vil gi barna kjennskap til plassen de bor på og bruker nærområdet mye til turer og utflukter.

  • I barnehagen har språk og motorikk i stort fokus. Barna skal få fysiske og motoriske utfordringer knyttet til deres utviklingsnivå.
  • I barnehagen skal alle barna få oppleve mestring, bli kjent med seg selv og utvikle sin egen identitet.
  • Barnehagen har et personal som har fokus på barns medvirkning, lek, utforsking og undring.


Kontaktinformasjon:
Hemnesveien 336  
8642 Finneidfjord

Styrer Mette Lande Bang

Tlf: 75 19 71 71 

mette.lande.bang@hemnes.kommune.no

 

 

Avdelingene:
Sjøstjerna:          75 19 71 76 mob: 901 88594.
Krabben:             75 19 71 77 mob: 901 83847

 

Aktivitetsplan Finneidfjord barnehage.pdf