Planleggingsdager 2022/2023

Planleggingsdager 2022 - 2023

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt.

Dette barnehageåret (høst 2022 /vår 2023) er det planleggingsdager følgende dager:

Fredag 9. september

Fredag 18. november

Tirsdag 11. april

Fredag 12. mai

Fredag 19. mai