Kontaktinformasjon

Finneidfjord Skole
Skolevegen 4
8642 FINNEIDFJORD

Tlf 751 97 170

Rektor:
Rektor Dag-Roald Djønne
E-post: dag.Roald.Djonne@hemnes.kommune.no