Hemnes voksenopplæring

Besøksadresse/postadresse: Gammelskolen, Skolegata 6a, Hemnesberget

Telefon: 75 19 78 81 Telefax: 75 19 79 10

Fagleder: Egil Marthinussen
Telefon: 99 23 53 52

E-post: egil.marthinussen@hemnes.kommune.no

Skolen drives etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Introduksjonsloven, Opplæringsloven og Rundskriv 09/11. Andre ting vi er opptatt av er: Språkpraksis, variert undervisning med fokus på faglig kvalitet, ekskursjoner, trygge rammer i et godt sosialt miljø, vurdering for læring, bevisst jobbing mot Norskprøve 2 og 3.