Studenter:

Hemnes kommune har tildelingsrett til to hybler ved nordnorsk student- og elevhjem i Oslo. Studenter, lærlinger og elever (v.g.skole) fra Hemnes kommune kan søke om å få tildelt hybel på elevhjemmet for et skoleår av gangen.

Elektronisk søknad

Nordnorsk student- og elevhjem kan kontaktes direkte på telefon 22233451 eller på epost: hybel@nnse.no

Dersom du har mottatt dokumentasjon; Legg ved dok. på at du er opptatt som elev, student eller lærling for kommende skoleår.

Søknader kan sendes direkte til Hemnes Kommune:  postmottak@hemnes.kommune.no