KORGFJELLVEIEN REGULERES FOR TRAFIKK 
fredag fra kl. 08:00 - 20:30 og lørdag fra kl. 06:00 - 20:30.

PARKERING FREDAG OG LØRDAG
Avkjørsel fra E6 ved Korgen Sør. Følg instrukser fra parkeringsvakt til anvist P-plass (se kart, plassene åpnes fortløpende etter behov fra P-A til P-F).
Funksjonshemmede med spesielle behov bes ta kontakt før 12.08. på post@hemnes.kommune.no.
Se informasjonsbrev til hytte-eiere på Korgfjellet. 

SKYTTELBUSSER FREDAG
Nordsiden: Tre skyttelbusser går kontinuerlig opp og ned fjellet, med innlagt stopp på Hattsetra, fra kl. 08:00 - 12:00 og 15:00 - 20:00. Start ved Samfunnshuset i Korgen og ved anvist parkeringsplass. 
Sørsiden: En skyttelbuss går kontinuerlig opp og ned fjellet fra parkeringsplass i Knutlia i samme tidsrom.

SKYTTELBUSS LØRDAG
Nordsiden: Fem skyttelbusser går kontinuerlig opp og ned fjellet, med innlagt stopp på Hattsetra, fra kl. 08:00 - 14:00 og 17:30 - 20:00. Start ved Samfunnshuset i Korgen og ved anvist parkeringsplass. 
Sørsiden: En skyttelbuss går kontinuerlig opp og ned fjellet fra parkeringsplass i Knutlia i samme tidsrom.

Pris: 50,- pr. person (retur inkludert) / barn under 12 år gratis.
Betaling av buss skjer ved parkering/før påstigning, kontanter og Vipps kan benyttes. 

Det vil bli mulig å parkere noen bobiler langs løypa et par kilometer fra målområdet på Korgfjellet. Plassene blir merket i beg. av august. 

Klikk her for kart med info om parkering og skyttelbusser.
Informasjon om stenging av veiene i Hemnes finner du her.


BUSS FRA MO I RANA OG MOSJØEN TIL KORGFJELLET 
Hvis nok interesse settes det opp ekstra buss fra Mosjøen og Mo i Rana til Korgfjellet lørdag 13. august, med avgang kl. 09:00 og med retur fra toppen av fjellet kl. 20:00.

Billettpris t/r er kr 200,- 
Merk at det er bindene påmelding senest 8. august:
For buss fra Mosjøen: svein.andersen@nbuss.no / 481 69 179 
For buss fra Mo i Rana: kjell-runar.johnsen@saltensbil.no / 481 69177 

BRUK DAGEN - GÅ ELLER SYKLE OPP FJELLET :-) 
Det er også mulig å sykle eller å gå veien opp til fjellet hele dagen, begge dagene - og det blir både matsalg og utstillinger underveis. 
Hvis du sykler opp før kl. 18:00 på fredag, kan du skrive deg inn i sykkelboka i Lakseteltet og bli med i trekning av fine premier. 

Velkommen til fjells :-)