Hensikten med eierstrategier er å styrke og tydeliggjøre Hemnes kommunes eierstyring av det enkelte selskap. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ har ansvaret for å operasjonalisere strategien.  Hemnes kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig og forutsigbar eier, setter med strategien retning for eierskapet.

Overordnet for eierstrategiene ligger Eierskapsmelding Hemnes Kommune, vedatt 21.6.18 i KST-sak 46/18. Denne gir føring for utarbeidelse av eierstrategiene.

Her vil vedtatte eierstrategier legges fortløpende