Kunst

Fra og med dette semesteret vil vi organisere kunstundervisningen på en annen måte enn tidligere.

Undervisningen er dette året prosjektbasert. Det vil si at vi har flere tema i løpet av året. Disse vil bli annonsert i god tid før de starter, og man søker på hvert enkelt tema.

Det første tilbudet er Street Art og foregår to helger i september. (10.-12. og 17.-19. september.)  Kursholder er Yvonne Rosten, og kurset er søkbart på kommunens hjemmeside.

Pris pr. kurs, er kr. 500,-. Timeantallet varierer fra kurs til kurs.

Både barn og voksne kan søke.

 

Her søker du om plass