Hemnes kulturskole

Våre tjenester og tilbud

Kulturskolen har god kompetanse på akkompagnering, komponering, arrangering, instruksjon og direksjon.
 Kulturskolen tilbyr arkivering og oppbevaring av noter for alle kor og korps i kommunen.
Vi tilbyr underholdningsinnslag for alle som måtte ønske det.

Vi har tilbud på fløyte, klarinett, saksofon, piano, keyboard, sang, gitar, bass, slagverk, trompet, horn, baryton, trombone, tuba, barnekor og billedkunst.


Hemnes Kulturskole har som mål å være et kreativt kompetansesenter innen kultur. Vi vil utvikle både bredde og topp.

Som elev hos oss vil du oppleve:

 • Respekt og tillit
 • Positivt læringsmiljø basert på trivsel, trygghet, fellesskap
 • Gleden av å mestre og formidle
 • Positivt og trygt sosialt miljø

Du vil selvsagt også få:

 • Kvalifiserte og motiverte lærere
 • Tilpasset og variert undervisning og noteopplæring
 • Mulighet til å utfolde deg og utfordre deg selv
 • Opptre på mange arenaer
 • Samspill og samarbeid på tvers av fagområder

Vi skal gjøre vårt ytterste for å:

 • Være tilgjengelig
 • Gi god informasjon
 • Tilby gode undervisningslokaler
 • Konkretisere hva vi vil at du skal oppnå gjennom å være elev hos oss

Som elev forventer vi at du skal:

 • Møte forberedt til undervisningen og arrangement
 • Melde fra hvis du ikke kan møte til time
 • Behandle kulturskolens eiendeler forsiktig
 • Vise respekt for medelever, lærere og utstyr


Hemnes Kulturskole ble etablert i 1987. Vi har administrasjon og undervisningslokaler på Korgen Samfunnshus. Vi har også undervisningslokaler på Hemnes sentralskole, Finneidfjord skole, Bjerka Skole og Bleikvassli Skole. Noen aktiviteter må av praktiske årsaker lokaliseres til et fast sted.

Hemnes Kulturskole er åpen for alle, det er ingen aldersgrense. Barn og unge har fortrinnsrett. Dersom vi ikke har nok plasser til alle, skjer opptaket etter følgende prioritering;

 • Tilgjengelige ressurser (lærere)
 • Tidligere søker/ elev
 • Geografi
 • Alder

Søknad
NB! Følgende disipliner er prosjektbaserte, og er ikke å regne som ukentlig undervisning; Husflid, Dans, Drama, Lydteknikk og Komposisjon. Det betyr ikke at vi ikke kan gi et tilbud, men det blir kurs over 8-10 uker.

I søkeprosessen er det også viktig at du oppgir den foresattes telefonnummer, og ikke elevens.

Søknad om plass i kulturskolen skjer elektronisk via denne lenken. I dette skjemaet er alle aktivitetene vi tilbyr, listet opp. Alle må søke plass før nytt skoleår starter. Dette gjelder også de som er registrert som elever.

Alle skoleelever i kommunen vil få en påminnelse via grunnskolen i god tid før søknadsfristen.

Man kan sende inn søknad hele året, men hovedopptak er satt til 15. august for påfølgende skoleår. Alle søkere blir registrert, og de vi ikke har plass til blir satt på venteliste. Vi tar inn søkere fortløpende fra ventelista dersom vi får ledige elevplasser. Oppsigelse av elevplass skal gjøres skriftlig til rektor. Det er mulig å søke permisjon i deler av undervisningsåret uten at man mister elevplassen.

Kontingent
Elevavgift fastsettes av kommunestyret.

https://www.hemnes.kommune.no/prisregulativ.423058.no.html

 • Det gis søskenmoderasjon og moderasjon for flere aktiviteter. Korpselever betaler halv semesteravgift.
 • Vi etterstreber å skaffe vikar i tilfeller der lærer er borte.
 • Ved større fravær vil det bli gitt reduksjon i semesteravgiften.

Faktura blir sendt i etterkant av hvert semester.

Organisering.
Kulturskolen er underlagt skoleetaten med enhetsleder for skole som nærmeste overordnede.
Vi er en aktiv samarbeidspartner i KulHelg – det regionale kulturskolesamarbeidet på Helgeland.