Sang

Klassisk og moderne. Hovedsakelig enetimer, men i løpet av et semester får elevene synge sammen.

Pris pr. Elevplass: kr. 1265,- pr. semester

Sangteknikk, stemmebruk, repertoarkunnskap.

 

Her søker du om plass