Hemnes kommune har hatt nedgang i sysselsetting innen næringslivet. Kombinert med et synkende folketall, økende antall eldre, mange unge som flytter ut og få klargjorte areal til næringsformål, ga dette grunn for tiltak for å hindre utviklingen. Hemnes kommune søkte derfor og fikk innvilget støtte fra Nordland Fylkeskommune til prosjektet. 

Målet med prosjekttilskuddet er:

  1. Økt utviklingsevne
  2. Flere arbeidsplasser
  3. Robust næringsliv

Hemnes kommune v/ ordfører er prosjekteier og det er opprettet egen styringsgruppe bestående av følgende medlemmer:

  • Karl-Johan Lenningsvik, prosjektleder Hemnes kommune
  • Paul Asphaug, ordfører Hemnes kommune
  • Amund Eriksen, rådmann Hemnes kommune
  • Ole Kolstad, administrerende direktør Rana Utvikling
  • Erna Sofie Nerleir, daglig leder Entrepnor
  • Inger Lise Pettersen, daglig leder Okstindan natur- og kulturpark
  • Nordland fylkeskommune deltar i styringsgruppen som observatør 

Prosjektdokumenter:

Kunnskapsgrunnlag

Strategisk plan

Handlingsplan

 

Kontaktperson i prosjektet:

karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

eller telefon 414 52 254