VENTURE NORTH, Invest in Ranaregion, Norway

Hemnes kommune har siden 2020 deltatt i prosjektet Venture North, Invest in Ranaregion, Norway sammen med kommunene Rana, Nesna og Lurøy.

Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Herunder, utvikle vertskapsrollen og et profesjonelt mottaksapparat for håndtering av innkommende henvendelser.


Venture North kan tilby:

  • Informasjon og data om regionale og bransjespesifikke forhold
  • Bistand til å identifisere ledige areal i regionen
  • Nettverksbygging, både offentlig og privat
  • Planlegging og gjennomføring av forretnings- og delegasjonsbesøk

Prosjektet har ett bredt partnerskap bestående av både private og offentlige bedrifter:

For mer informasjon om Venture North besøk nettsiden Venture North

Kontakt:
Prosjektleder RU: Annfrid Olsen / annfrid@ru.no / 90 753 322
Prosjektleder Hemnes kommune: Bygdeutvikler / marit.valla@hemnes.kommune.no / 954 76544

 

 

BYREGIONPROGRAMMET

Hemnes kommune deltok fram til 2018 i byregionprogrammet sammen med Nesna, Lurøy og Rana. Prosjektet er nå avviklet. Samarbeidet omfattet næringsutvikling og omdømmebygging for å tiltrekke mennesker, ressurser og virksomheter til regionen.

Lokale saker du kan lese om på nettsiden opprettet av Byregionprogrammet er blant annet:


Byregionprogrammet2_liten.jpg