Hemnes kommune har ingen offentlige tilfluktsrom

Alle tilfluktsrom i Hemnes er klassifisert som private tilfluktsrom. Dette vil si at det kun er de som til enhver tid oppholder seg i bygget som har tilgang til tilhørig tilfluktsrom.