Hemnes kommune har 1300 jodtabletter som skal brukes når fylkesmannen bestemmer det - når mennesker er eller kan bli utsatt for radioaktiv jod i luft. Brukere og dosering framgår av tabellen:

Fordeling av jod-tabletter
Spedbarn under 1 måned 1/4 tablett en gang
Barn 1 måned til 3 år 1/2 tablett en gang
Barn 3-12 år 1 tablett en gang
Unge 12-18 år 2 tabletter en gang
Gravide og ammende 2 tabletter en gang

Tablettene vil bli fordelt etter innbyggertall til helsestasjonene i Korgen og på Hemnesberget, og videre informasjon vil bli gitt gjennom etablerte informasjonskanaler dersom det skulle bli behov.