Oppgaver

  • Å være en fortrolig og profesjonell samtalepartner
  • Å gi praktisk bistand, støtte og råd etter en alvorlig hendelse, som kan være
    • et plutselig uventet dødsfall
    • en alvorlig personskade
    • noen som opplever en livstruende situasjon
    • et hjem som brenner ned

Sorg er en normal reaksjon etter alvorlige hendelser

Det psykososiale krisesteamet skal ikke være en erstatning for det ordinære hjelpeapparatet. I mange tilfeller får man best støtte og hjelp i sitt eget nettverk. De fleste mennesker kommer seg gjennom livskriser. Noen ganger med hjelp fra sitt sosiale nettverk, noen ganger med hjelp fra helsevesenet eller andre.

Hvem kan få bistand?

Krisesteamet er til for alle kommunens innbyggere, personer på besøk eller gjennomreisende med behov for vår bistand.

Hvem er medlemmer av kriseteamet?

Det psykososiale krisesteamet er etablert av kommunen og er et samarbeid mellom Hemnes kommune, Sognepresten og Lensmannen i Hemnes, og består av
• Kommuneoverlegen
• Politiet
• Prest
• Psykisk helsearbeider
• Helsesykepleier
Teamet, eller enkeltmedlemmer av teamet, avgjør om andre fagfolk eller instanser skal kontaktes/involveres i hver enkelt sak, herunder andre trossamfunn.

Hvordan kontakte krisesteamet?

Krisesteamet kan nås 24 timer i døgnet året rundt. Dette gjør du via legevakten.
I hovedsak er det legevakten som kontakter krisesteamet. Ut over dette avgjør krisesteamet om det kan være nødvendig å samle hele teamet i en konkret sak.
Deltakerne i det psykososiale krisesteamet kan kontaktes på følgende telefonnummer.

Taushetsplikt

Alle medlemmer av det psykososiale kriseteamet har taushetsplikt