Leder: Harald Mårnes E-post: harald.maarnes@hemnes.kommune.no 

Telefon: 75 19 70 41 / 99 44 11 04

Overordnede mål for avdelingen:

Økonomiavdelingen har ansvaret for å dekke kommunens behov for en god økonomistyring, tilstrekkelig forsikring og forvaltning av kraftinntektene.

Regnskapet skal produseres på en faglig forsvarlig måte slik at hensynet både til interne og eksterne brukere samt kunder og leverandører ivaretaes best mulig. Skatter og avgifter skal innfordres etter gjeldende retningslinjer og søke å oppnå de mål for innfordring som er satt av Skattefogden i Nordland. Kontrollvirksomheten skal omfatte minst 5% av kommunens arbeidsgivere og holde den nødvendige kvaliteten også m.h.t.veiledning overfor skatteyterne. Skatteregnskapet skal være mest mulig ajourført til enhver tid.