Tekniske tjenester

Besøksadresse/Postadr: Sentrumsvn.1, Korgen

Overordnede mål for enheten/beskrivelse:

  • Forestå forvaltning, daglig drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, svømmebasseng, varme og ventilasjonsanlegg, kommunale veger, vann- og avløpsinstallasjoner, parker, kirkegårder, gatelys, brann- og feiervesen.
  • Ivareta renhold av kommunale bygg.
  • Planlegge, lede, koordinere og evaluere kommunens investeringsprosjekter innen nevnte fagområder.
  • Administrere Husbankens bostøtteordninger og startlån.
  • Utleieadministrasjon av kommunale omsorgsleiligheter
  • Ansvaret for kommunens landbrukstjeneste, byggesaksbehandling, arealplanlegging og oppmåling
  • Sørge for at retningslinjer og politiske vedtak innen fagområdene blir fulgt opp.

Enheten har døgnkontinuerlig overordnet beredskap på veg, vann, avløp, kommunale bygg og brann (tlf. 47 87 97 00).