Kommunens organisering: 

Rådmannen

Hemnes kommune har seks tjenesteenheter:

  • Enhet for skole
  • Enhet for barnehage
  • Enhet for omsorg
  • Enhet for helse og velferd (NAV)
  • Enhet tekniske tjenester

    Organisasjonskartet ser slik ut:
  Strategi og Utvikling Stab  Enhet Helse og velferd   Enhet Omsorg  Enhet Skole Enhet Teknisk   Enhet Barnehage  Rådmann   Ass.rådmann