Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptak av barn i barnehage

Hemnes kommune har to hovedopptak av barn til barnehagene i kommunen. Søknadsfristene er henholdsvis 01.03.xx og 01.10.xx. Det er oppstart pr. 15.08.xx, samt 01.01.xx.

De samme fristene gjelder for de som ønsker endring av oppholdstid samt overflytting til annen barnehage.

Reglene for opptak av barn og hvilke opptakskriterier som brukes, er hjemlet i vedtektene. Vedtakene som gjøres, betraktes som enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at det er klagerett for foreldrene. Helse-, Oppvekst- og Kulturutvalget er klageorgan.

Hemnes kommune har full barnehagedekning. Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir et år.

Opptaket blir administrativt vedtatt.

Ved tildeling ved hovedopptakene faktureres det f.o.m. tildelt dato, f.eks. 15.08.xx, uansett om oppstart for barnet ikke er før 01.11.xx.

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Vedlegg
  • Lenker
Sist oppdatert 02. september 2021