Enhetsleder Ragnhild Fineide

Telefon     75 16 39 50 eller 951 81 676
E-post       ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Dagsenter – Telefon 75 16 39 54 eller 414 93 260
Tilbud om aktivisering, samvær og trening i felleskap med andre.

Kjøkken – Telefon 75 16 39 52
Produserer mat til omsorgssenterets beboere og middag til de som har vedtak om middagslevering.
 

Korgen sykehjem – somatisk avdeling

Avdelingsleder Helene Storbæk Lillebjerka

Telefon     75 16 39 51 eller 468 63 123
E-post       helene.lillebjerka@hemnes.kommune.no

Kangsen – Telefon 75 16 39 16
4 langtidsplasser og 4 plasser til korttidsopphold, dag-/nattopphold eller avlastning

Okstind – Telefon 75 16 39 25
8 langtidsplasser
 

Korgen sykehjem – avdeling for demente

Avdelingsleder Stine-Mari Bjørkås

Telefon           75 16 39 43 eller 948 51 376
E-post             stine-mari.bjorkas@hemnes.kommune.no

Snytuva – Telefon 75 16 39 23
8 langtidsplasser

Nystua – Telefon 75 19 16 51
8 langtidsplasser
 

Korgen hjemmetjeneste

Avdelingsleder Andreas Alvarez

Telefon    75 16 39 44 eller 469 37 188
E-post    andreas.alvarez@hemnes.kommune.no

Hjemmesykepleien vakttelefon – Telefon 917 77 366
Helsehjelp i hjemmet til innbyggere i Bjerka, Bleikvassli og Korgen.

Kløbben – Telefon 75 16 39 17
Omsorgsboliger med 16 plasser med bemanning hele døgnet.
 

Praktisk bistand i hjemmet

Avdelingsleder Grethe Lillemo

Rådhuset, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Telefon    75 19 71 23 eller 476 80 631
E-post    grete.lillemo@hemnes.kommune.no

Kontakt for avbestilling av timer eller ved spørsmål om tjenesten:

  • Koordinator Korgen, Bjerka og Bleikvassli - telefon 959 64 760