Enhetsleder Ragnhild Fineide

Telefon         75 16 39 50 / 95 18 16 76
E-post          ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no


Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon           75 19 70 46
E-post            tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Tildelingskontoret svare på spørsmål, gi veiledning og tar imot og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.


Koordinerende enhet for voksne

Koordinator    Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon           75 19 70 46
E-post            tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Koordinerende enhet for voksne har ansvaret for å koordinere arbeidet der voskne og deres familier har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.


Koordinerende enhet for barn og unge

Koordinator    Christina Solvang

Telefon           900 61 692
E-post           christina.solvang@hemnes.kommune.no

Koordinerende enhet for barn og unge har ansvaret for å koordinere arbeidet der hvor barn og unge og deres familier har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.


Kreftkoordinator

Kreftkoordinator  Marianne Evjen

Telefon          75 19 70 52 eller 469 55 179
E-post           marianne.evjen@hemnes.kommune.no

Kreftkoordinator  Anne Lise Edvardsen

Telefon          75 19 70 52 eller 979 58 330
E-post          anne.lise.edvardsen@hemnes.kommune.no

Kreftkoordinator er tilgjengelig for kreftrammede og pårørende gjennom hele pasientforløpet og kan blant annet gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring av plagsomme symptomer.


Vikarbase

Konsulent      Berit Roghell
Telefon           468 86 799
E-post            vikarbasen@hemnes.kommune.no

Innleie og fordeling av vikarer i omsorgstjenesten.

 

Brukerstyrt personlig assistanse

Avdelingsleder  Kevin Tuven
Telefon             75 19 70 24 
E-post              kevinandrepresteng.tuven@hemnes.kommune.no

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. .