Målgruppe

 • Barn som trenger støtte og tilrettelegging

Slik søker du

 • Ta kontakt med helsesøster der barnet bor eller din barnehage. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til PPT for sakkyndig vurdering. 
   
 • Pedagogisk rapport fra barnehagen legges ved søknaden. Eventuell annen dokumentasjon.
   
 • PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.
   
 • Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Behandlingstid

Behandlingstid er 12 uker

Hva får du

PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning. 

Klage

Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Fylkesmannen i Nordland som er klageinstans.