Målgruppe

Foreldre med barn og behov for barnehageplass.

Søknad om barnehageplass

Klage

Eventuell klage over vedtak om opptak sendes Rådmannen senest 3 uker etter vedtaket er gjort kjent for søker.

Veiledning til søknadsportal