Strategisk ledergruppe

Direkte under rådmannen er det i dag lagt: - Tildelingskontor - Folkehelse - SLT

Rådmannens strategiske ledergruppe består av;

  • Rådmann Amund Eriksen
  • Fung.ass.rådmann/Personalsjef, Rolf Fjellestad 
  • Enhetsleder Helse og velferd, Siv Bårdsen
  • Enhetsleder Skole, Rolf Arne Westgaard
  • Enhetsleder Barnehage, Heidi Lien
  • Enhetsleder Omsorg, Kari Lillebjerka
  • Tekniske tjenester, Thomas Wirthgen