Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bedre tverrfaglig samhandling

Bedre tverrfaglig samhandling er en modell som synliggjør hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, på alle tre organisasjonsnivå. Modellen inneholder en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling, en såkalt BTI-modell. Veilederen beskriver ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester. Modellen beskriver videre hvordan kommunen jobber med å dokumentere og evaluere arbeidet med identifikasjon, oppfølging og samhandling på ulike nivå. Systematisk brukermedvirkning er integrert i modellen.

I lenkene under finner du modellens innhold for henholdsvis individ-, enhets-, og kommunenivå, samt handlingsveileder for BTI.

Aktuelt

child-gaf1f3b881_1920

En kopiartikkel

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester § 1-1 til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen