Det presiseres at alt helsepersonell som har oppholdt seg utenfor Norge i løpet av de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomst. Dette har tilbakevirkende kraft.

For andre enn helsepersonell gjelder nasjonal forskrift:Se ellers oppdaterte regler angående karantene for Hemnes kommune her