Rådhuset

Corona   908 06 204
Paul Asphaug, ordfører 75 19 70 20 952 41 668
Christine Trones, varaordfører   476 79 230
Amund Eriksen, rådmann 75 19 70 10 414 75 680
Rolf Fjellestad, ass.rådmann/prosjektleder 75 19 71 10 970 99 338
Harald Mårnes, økonomisjef   994 41 104
Randi Erlandsen, prosessleder omstilling   975 37 644
STAB
IKT:    
Lars Tore Hatten, Leder IKT   901 72 780
Christer Bruheim, IKT-medarbeider   900 91 839
Marius Oksfjellelv, IKT-medarbeider   959 27 955
Mikal Jensen, IKT-medarbeider   951 35 136
Trygve Andre Lorentzen, IKT-medarbeider   908 62 481
Personalkontoret:    
Synnøve Sjøfors, personalkonsulent 75 19 71 42  
Servicekontoret:    
Anne-Bjørg Mediå, saksbehandler   902 25 240
Camilla Berg, arkivleder   402 42 292
Kari Kvernmo Nilsen, saksbehandler   908 62 455
Økonomiavd.:    
Ailin Valåmo, regnskapsavd. 75 19 70 47  
Gyrid Grønbæk, lønnsavd. 75 19 70 56  
Marita Tustervatn, regnskap 75 19 71 12  
Rita Stien, lønnsavd. 75 19 71 14  

Barnehagene

Barnehagekontoret 

Heidi Lien, enhetsleder                      75 19 79 93 95 17 30 24
Christine Breen Innereng, spesialpedagog 75 19 79 95 41 47 66 85
Frøydis Oksfjellelv, saksbehandler 75 19 70 65  
Ann Kristin Sivertsen, COS-veileder   97 02 05 55
Gerd Valla, logoped 75 19 79 94 95 23 82 14

Bjerka barnehage

Kirsti Ånes Skaret, styrer                75 19 76 30 40 23 42 80
Avdeling Agnetjønna    75 19 76 31
Avdeling Køtabekken   75 19 76 32
Avdeling Olderholmen    75 19 76 33

Finneidfjord barnehage

Styrer Linn-Merethe Hembre 75 19 71 71 47 05 32 24
Arbeidsrom 75 19 71 78  
Avd. Krabben 75 19 71 77 75 19 34 30
Avd. Sjøstjerna 75 19 71 76 75 19 71 76

Hemnesberget barnehage

Mette Lande Bang, styrer
75 19 73 90
47 66 95 44
Personalrom/arbeidsrom
75 19 73 92
 
Avdeling Nede, sokkeletasje
75 19 73 93
 
Avdeling Oppe, 1. etg.
75 19 73 94
 

Korgen Fysak barnehage

Merethe Vatshaug, styrer 75 19 73 80 48 03 96 99
Avdeling Kråkeslottet 75 19 73 84  
Avdeling Maurtua 75 19 73 82  

Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage

Susanne Holmen, styrer   94 79 74 35

Tømmerheia naturbarnehage

Hilde Haugen, styrer   75 19 11 82
Avdeling Ørneredet   95 47 16 38

Skolene

SKOLEKONTORET

Rolf Arne Westgaard, enhetsleder 75 19 79 92 913 03 390
Oksfjellelv Frøydis,  saksbehandler 75 19 70 65  
Valla Gerd, logoped 75 19 79 94 952 38 214
 

HEMNES KULTURSKOLE

   
Elisabeth Ødegård, rektor 751970 69 915 22 375
Øvrige lærere 751970 68  
Øvrige lærere 751971 07  
 

BJERKA SKOLE

751976 20  
Bente Grønning Marthinussen, rektor            751976 23 472 63 986
Sekretær 751976 22  
Bjerka SFO 751976 26  
 

BLEIKVASSLI SKOLE

751975 70  
Astrid Børresen, rådgiver 75 19 75 74  
Hanne Heggedal, rektor 75 19 75 75 40 01 79 35
     

FINNEIDFJORD SKOLE               

75 19 71 70  
Dag Roald Djønne, rektor 751971 73 99 64 66 50
Sekretær 751971 72  
Skolefritidsordningen 751971 74  
 

HEMNES SENTRALSKOLE

751979 00  
Liss-Hege Bjørnø, rektor 751978 81 98468771
Eldbjørg Gabrielsen, sekretær 751978 80  
Ingunn Bang Nilsen, inspektør 751978 82  
Roy Kjærstad, rådgiver 751978 83  
Skolefritidsordningen 751979 05 902 98 233
Hemnes voksenopplæring 751971 65  
Egil Marthinussen, fagleder   992 35 352
 

KORGEN SENTRALSKOLE        

751974 70  
Kjell-Joar Petersen-Øverleir, rektor 751974 74 918 69 522
Guro Ingvaldsen, inspektør 751974 77  
Kenneth Johansen, inspektør 751974 73  
Kristin Ervik Hatten, sekretær 751974 70  
Skolefritidsordning 751974 76  

 

Teknisk

Enhetsleder Thomas Wirthgen 751971 21 950 15 207
     
AVD. PLAN / LANDBRUK , 2 etg.    
Berntzen Kenn Arne 751971 31  
Dyrlie Øystein, landbrukssjef 751971 45 991 55 388
Leirvik Jon Arne, fagkons.landbruk 751971 43 916 39 222
Lenningsvik, Karl-Johan   414 52 254
Sjåvik Kjetil, ingeniør   913 90 965
Stien Trond, ingeniør 751971 24 952 49 377
     
AVD. TEKNISK , 2 etg.    
Andreassen Kent, Brannsjef 751971 22 906 83 860
Andreassen Marit Oldernes 751971 67 477 10 968
Beredskapstelefon VVA/Brann   478 79 700
Boligkontor/Hemnes boligstiftelse   941 76 801
Dambråten Bjørn Erik, varabrannsjef 751970 40 480 36 420
Lillemo Grethe, renholdsleder 751971 23 476 80 631
Linvik Magne, fagansvarlig veg   911 55 011
Losvik Line 751971 29  
Svartvassmo, Eirik   415 84 143
Trongmo Jan Tore 751970 60 951 23 265
Tollånes Atle 75197148 412 12 074
Ånonli Viggo 751971 27 900 34 421

Helse og velferd

     
Christina Solvang, koordinerende enhet barn og unge   900 61 692
Lotta Davidsen, adm.sekretær 75 19 70 77 476 59 975
     
FRISKLIVSENTRALEN    
Karoline Hatten Lifjell, Fagleder    48 22 15 29
Fellesnummer til frisklivssentralen   46 93 16 88
Trine Smalsundmo van Leeuwen
(Frisklivssentral og kommunal fysioterapeut for barn og unge)
  91 17 19 90
Ros-Mari Emilsen    
Marit Lenningsvik, ergoterapeut 75 19 70 82 97 58 45 80
Line Trongmo, kommunal fysioterapeut for institusjon og hjemmeboende    94 84 92 92
     
PSYKISK HELSE- OG RUSTJ.   75 19 74 23
Nina Edvardsen, fagleder psyk/rus   908 28 260
     

BARNEVERN

 

 

Torill Pauline Walla (Barnevernsleder)   916 18 174
Anne-Lise Fagereng (Sekretær) 75 19 71 64  
May Bente Kvitnes (Barnevernkonsulent)   901 42 091
Andrea Beate Thomassen (Barnevernkonsulent) 75 19 71 08 469 41 195
Veronica Rødli Trettbakk (Barnevernkonsulent) 75 19 71 60 916 37 168
Amalie Rebekka Holmstrand (Barnevernkonsulent)   469 41 165
Marte Rennemo Sandvik (Barnevernkonsulent) 75 19 71 63 907 09 111
Akutt barnevernvakt 992 85 300  
     

HELSESTASJON I HEMNES

   
Berit Bang Andersen, helsesøster 75 19 70 95  
Bjørg Strandheim Nilsen, jordmor

75 19 74 13
75 19 70 96

958 56 384
Bodil Olufsen,helsesøster   916 68 573
Fred Arne Olsen, familieveileder   958 13 701
Kristin Berglund, helsesøster 751970 98 952 44 825
Maiken Juvik, helsesøster 751974 12 943 48 210
Marit Ressem Reinfjell, familieveileder    908 20 563
Reidun Christiansen, helsesøster 751970 95 924 01 196
Stina Nilssen, familieveileder    986 33 893
     
KORGEN LEGEKONTOR   75 19 70 90  
Novak Robert, kommuneoverlege 751970 92  
Øyeblikkelig hjelp Korgen   116 117
     
HEMNES LEGEKONTOR   75 19 74 00
Øyeblikkelig hjelp Hemnesberget   116 117
LEGEVAKT   116 117
     
FYSIOTERAPEUTER    
Bjørnbakk Merete   75 19 12 07
Kristoffersen Geir   75 19 12 07
Husnes Tone Bente Båtstrand   907 92 289

Omsorgstjenesten

 Vigdis Reinholdtsen, avdelingsleder 75 19 74 50 976 99 277
 -Avdeling Gammelstua 75 19 74 40  
 -Avdeling Kårstua 75 19 74 46  
     

Hjemmetjenesten

   
Sissel-Helen Olsen, avdelingsleder 75 19 74 60 469 37 188
 - Hjemmesykepleien  75 19 74 51 905 21 669
 - Personalbase bofellesskap 75 19 74 61  
     

Korgen omsorgstjeneste

   
Ragnhild Fineide, sektorleder 75 16 39 50 951 81 676
 -Kjøkken/middagslevering   75 16 39 37
 -Dagrehabilitering 75 16 39 54 414 93 260
     

Somatisk sykehjemsavdeling

   
Helene Storbæk Lillebjerka, avdelingsleder 75 16 39 51 468 63 123
 -Avdeling Kangsen 75 16 39 16  
 -Avdeling Okstind 75 16 39 25  
     

Demensavdelingen

   
Stine-Mari Bjørkås, avdelingsleder 75 16 39 43 948 51 376
 -Avdeling Snytuva 75 19 39 23  
 -Avdeling Nystua 75 19 16 51  
     

Hjemmesykepleien

   
Andreas Alvarez, avdelingsleder 75 16 39 44 977 08 285
 -Hjemmesykepleien 75 16 39 40 917 77 366
 -Kløbben bofellesskap 75 16 39 17  
     

Miljøtjenesten

   
Mai Britt Karlsen, sektorleder   950 76 163
     
Prestegårdshagen bofellesskap    
Mai Britt Karlsen, avdelingsleder   950 76 163
 - Personalbase 414 33 580 995 60 074
     

Aspmoen bofellesskap

   
Randi Lina Guttormsen, avdelingsleder 976 51 347  
 -Personalbase Aspmoen 39   909 36 441
 -Personalbase Aspmoen 41   915 11 344
     
Villmoneset bogruppe    
Ellen Johansen, avdelingsleder   994 18 892
Personalbase 75 19 15 81 905 92 835
     
Barneavlastningen    
Ellen Johansen, avdelingsleder   994 18 892
 -Personalbase 902 29 825 958 42 951

NAV

Navn Nummer Nummer
NAV kontaktsenter 55553333  
Vakttelefon Hemnes, mandag-fredag mellom kl. 1200-1500 412 58 405  
Flyktningetjenesten 459 17 409  
 

 

Diverse

Helgeland Museum:

Sissel Vintersol Lillebjerka 751970 62 948 99 566

 

Hemnes menighetskontor:

   
Idrettsvn. 36  75 19 75 30 Fax. 75 19 75 40 
     
Aanes Tor-Petter, organist 994 04 918 482 57 393
Eriksen Per Øyvind, kirkeverge   909 92 294
Strand Marianne, sekretær 482 23 514 482 59 535
Horgen Harald, kateket 75 19 71 13 482 19 377
Håland Hans Christian, kapellan 908 23 992 481 37 399
Johansen Kjell Arne, kirkegårdsarb. 976 44 313 480 24 891
Kristensen Vegard, kirketjener 900 37 265  481 86 320

 

Fagforeninger:

   
FAGFORBUNDET v/Maria Kongsdal 751970 86 952 33 932
DELTA v/Pia Villmones   412 65 849
NITO v/Magne Linvik 751971 20 911 55 011
NSF Hemnes kommune,    938 47 631
v/HTV Marlen Wie Eriksen    
UTDANNINGSFORB. v/    
Trygve Svenning   913 70 036
     
Viggo Trulsen, vara HTV 751970 15 906 75 598
     
Hovedverneombud   971 88 234
Kjersti Fjeldavli Tuven