Søk i kontaktregisteret

Sentralbord:

75 19 70 00

(Åpningstider servicetorg 10:00 - 14:00)

75 19 71 01 

E-post:

postmottak@hemnes.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhuset
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Organisasjonsnummer

846 316 442 

Fakturaadresse:
Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 846 316 442
Evt. pr. mail til postmottak@hemnes.kommune.no
Husk å oppgi referanse.

Legevakt

116 117 

(Hele døgnet)

Timebestilling legekontor

Korgen
75 19 70 90

Alle dager fra 09.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.

Hemnesberget
75 19 74 00

Hver dag fra kl. 9.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.

Overordna vakt (hele døgnet)

47 87 97 00

Veg, vann, avløp, kommunale bygg, brann, viltpåkjørsler