Hemnes kommune har en egen trafikksikkerhetsplan, som ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet både innenfor skole, barnehage, helse, Tekniske tjenester, og Hemnes kommune generelt.

Planen er utarbeidet av Trafikksikkerhetsgruppen i kommunen som består av representanter fra helse, skole, barnehage, Tekniske tjenester og Lensmann i Hemnes.

Hemnes kommune oppfordrer lag, foreninger og privatpersoner til å komme med innspill til gode trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Både fysiske tiltak på veier og arealer, og andre ikke-fysiske tiltak. Hemnes kommune søker hvert år på tilskuddsordningen til Norland Fylkes TrafikksikkerhetsUtvalg, innspill på fysiske tiltak kommer med i prioriteringen til denne søknaden.

Dersom du har innspill på fysiske trafikksikkerhetstiltak, kan du benytte skjemaet under.