I Hemnes kommune er gatelysene tent i perioden 20. august til 1. april, tenning og slukking av lysene styres av lys-sensor. I tillegg er det innført natteslukking på gatelys natt til alle ukedager fra kl 24 00 – 06 00.

Hemnes kommune drifter over 1 000 lyspunkt på kommunale veier og plasser, i tillegg eier kommunen også gatelysene langs Fv 331 mot Halvardalen.

Pæreskift og andre vedlikeholdsoppgaver på gatelysnettet gjennomføres 3 ganger i løpet av denne perioden (i september, desember og i mars)

Utover denne faste vedlikeholdsrunden blir kun større gatelysfeil rettet opp.