Hemnes kommune gir tilskudd til opprustning av private veier med lengde over 300 m. 

Tilskuddsordningen gjelder veier til bebodde boliger. Tilskudd annonseres på kommunens hjemmeside om våren. 

Interesserte søkere sender inn søknad med beskrivelse av utbedring og kostnadsoverslag til Hemnes kommune Tekniske tjenester v/Magne Linvik.

Hemnes kommune gir også tilskudd til brøyting av private veier på over 1 000 m (kun til bebodde boliger)  

Det kan også søkes om midler til opptaking om våren av vinterstengt vei over 1 000 m.

Søknadsfrist: 15. juni