Kulturmidler

Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet i Hemnes kommune. Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktivitet for barn og ungdom.
Søknadsfrist 20. februar 2023. Behandles i Helse, oppvekst- og kulturutvalget i.l.a våren 2023.

Forebyggende rus/ungdomsarbeid

Tilskudd til rusforebyggende tiltak – primært ungdomstiltak.
Søknadsfrist 20. februar 2023.  Behandles i Ungdomsrådet i.l.a. våren 2023.

Ungdomsrelaterte tiltak

Tilskudd fra Hemnes Ungdomsråd til tiltak for ungdom.
Søknadsfrist 20. februar 2023.  Behandles i Ungdomsrådet i.l.a. våren 2023.

Tilskudd til fiske-, vilt- og friluftsformål

Både privatpersoner og foreninger/lag kan søke om tilskudd til praktiske tiltak for fremme av fiske-, vilt- og friluftstiltak. Midlene kommer fra to fond som Hemnes kommune forvalter i forbindelse med kraftutbygginger/reguleringer. 
Søknadsfrist 20. februar 2023. Behandles i Teknisk- og Miljøutvalget i.l.a våren 2023.
 

Gründermidler

Er du mellom 18 – 35 år og går med tanker om å utvikle et eget produkt eller starte egen bedrift? Da kan du søke Hemnes kommune om Gründerstøtte til kompetanseheving, max 15.000 kroner pr. søknad/prosjekt. Les mer om Gründermidlene herIngen søknadsfrist.

Støtte til organisert idrett

Hemnes kommune fordeler årlig midler til idrettslag og andre lag som er medlem i Norges Idrettsforbund og som driver organisert idrett, fortrinnsvis med aktivitet rettet mot barn. Midlene fordeles av Idrettsrådet basert på innsendt regnskap for foregående år. NB: Det skal ikke sendes søknad om dette, men regnskap sendes på mail til postmottak@hemnes.kommune.no innen 15. april 2023. Fordelingen behandles i Idrettsrådet på styremøtet i mai 2023.