Det offentlig ettersyn av planutkastet for Torget på Hemnesberget forlenges med ny uttalefrist den 29. september 2017. Årsaken er at noen parter fikk tilsendt feil dokument.

Vedlagt finner du de to nye dokumentene øverst (plankart og bestemmelser). De øvrige dokumentene er de samme som var lagt ut med frist 23. juni.

Ny uttalefrist er altså 29. september 2017. Dokumentene kan du også lese på servicekontoret på rådhuset.

Hvis du har spørsmål kan de rettes til Trond Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no. Ev. uttalelse sendes postmottak@hemnes.kommune.no.