REDUKSJON AV TILKNYTNINGSGEBYR I HEMNES KOMMUNE

Avhengig av utbyggingsår og beliggenhet er tilknytningsgebyr/ tomterefusjon forskjellig.  

Hemnes kommune har en tilskuddsordning for alle private tiltakshavere som etablerer seg med ny bolig i kommunen. Tilskuddet gjelder for følgende:

  • Refusjon av 50% av fastsatt gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig.
  • Refusjon av 50% av fastsatt tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig.