TILDELING:
Tildelingsperioden for tomter i regulerte felt er 6 mnd. regnet fra dato søknadsdato, eller dato byggeklart boligfelt. Tildeling kan etter begrunnet skriftlig søknad forlenges med 6 mnd.

OPPMÅLING AV TOMTEN / REGISTRERING AV EIENDOM:
Tomtesøker må selv kontakte grunneier for å få rekvirert oppretting av matrikkelenhet/Søkt om deling når tomten ønskes fradelt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte grunneiere krever gebyr for det administrative arbeidet i forbindelse med fradeling og salg av eiendom.  

Oppmåling og tinglysing av eiendom er gebyrbelagt etter det gebyr-regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Vi gjør oppmerksom på at banker og finaniseringsinstitusjoner ikke gir lån med sikkerhet i tomten før målebrev og festekontrakt/skjøte er tinglyst.

TILSKUDDSORDNINGER:

Hemnes kommune har en tilskuddsordning for alle private tiltakshavere som etablerer seg med ny bolig i kommunen. Tilskuddet gjelder for følgende:

  • Refusjon av 50% av fastsatt gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig.
  • Refusjon av 50% av fastsatt tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig.

Tilskuddene fordrer at standard søknad sendes.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret, tlf. 75 19 70 00.