Kulturmidler 2020

Det kan gis tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet i Hemnes Kommune. Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom.
Søknadsfrist 9.mars 2020. Behandles i Helse, oppvekst- og kulturutvalget den 1. april 2020.

Tilskudd til forebyggende rus/ungdomsarbeid

Tilskudd til rusforebyggende tiltak – primært ungdoms-tiltak. 
Søknadsfrist 9.mars 2020. Behandles i Ungdomsrådet i.l.a. våren 2020.

Tilskudd fra Hemnes ungdomsråd

Hemnes ungdomsråd har en tilskuddspott for ungdomsrelaterte tiltak som det kan søkes på.
Søknadsfrist 9.mars 2020. Behandles i Ungdomsrådet i.l.a. våren 2020.

Tilskudd til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv

Hemnes kommune forvalter to fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv i forbindelse med kraftutbygginger/reguleringer.  
Søknadsfrist 9.mars 2020. Behandles i Teknisk- og Miljøutvalget den 2. april 2020.

 

Støtte til organisert idrett

Hemnes kommune fordeler årlig midler til idrettslag og andre som driver organisert idrett, fortrinnsvis med aktivitet rettet mot barn. Midlene fordeles av Idrettsrådet basert på innsendt regnskap for foregående år, og fordelingen vedtas endelig i HOKU. Send inn søknad nedenfor, så tar vi kontakt for å få ettersendt årsregnskap for 2019 hvis dette ikke er klart til søknadsfristen. Regnskapet sendes på mail til marit.valla@hemnes.kommune.no
Søknadsfrist 9.mars 2020. Behandles i Idrettsrådet den 27. april og i Helse, oppvekst- og kulturutvalget før juni.

Gründermidler

Er du mellom 18 – 35 år og går med tanker om å utvikle et eget produkt eller starte egen bedrift? Da kan du søke Hemnes kommune om Gründerstøtte til kompetanseheving, max 15.000 kroner pr. søknad/prosjekt. Les mer om Gründermidlene herIngen søknadsfrist.
 

Søk her:

NB! Dette fellesskjemaet erstatter tidligere års søknadsskjema.