Graving utenom offentlig veg må avklares med grunneier.
En tillatelse fra grunneier fratar ikke ansvarshavende plikten til å oppsøke de aktuelle etater for å få påvist evt. kabler, ledninger o.l. (Kommunen tar ikke ansvar for evt. private ledninger som måtte befinne seg i grunnen.

Slike ledninger må hver enkelt grunneier opplyse om selv.

For kommunale bygg må gravemeldingen vises kommunens bolig,- og eiendomsavd.

Ved graving utenom veg, behøver ikke politi, brannvesen, ambulanse eller annen trafikk varsles.

Ved bygging av veg, planering og/eller dyrking plikter ansvarshavende å undersøke at grunneier har fått tillatelse til slikt arbeide av kommunens landbruksavdeling.